Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

PwC Polska zostało partnerem edukacyjnego projektu dla młodzieży “Porwani przez Ekonomię”

“Porwani przez Ekonomię” to ogólnopolski projekt edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i wsparcie nauczycieli w nauczaniu przedsiębiorczości. Projekt związany jest pomysłem i książką prof. Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Realizuje go Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z autorem. PwC Polska zostało partnerem projektu. 

 

Warszawa, 6 października - W roku szkolnym 2023/2024 w projekcie weźmie udział niemal 100 000 uczniów z całej Polski. Ta inicjatywa edukacyjna zbiega się w czasie z ustanowieniem roku 2024 “Rokiem edukacji ekonomicznej” oraz wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu “biznes i zarządzanie”. Celem projektu “Porwani przez ekonomię” jest lepsze zrozumienie złożonych zagadnień ekonomicznych wśród młodzieży, a także poszerzenie wiedzy na temat kwestii związanych z wpływem świata biznesu na sprawy klimatyczne i społeczne - zwłaszcza w związku z rosnącym znaczeniem zagadnień ESG. Kwestie związane z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i właściwych relacji firmy z pracownikami będą tematem zapowiedzianej na listopad specjalnej lekcji dla uczestników projektu z udziałem prof. Witolda Orłowskiego i Michała Mastalerza, prezesa PwC Polska, a także lekcji z udziałem wolontariuszy z PwC w kolejnych miesiącach roku szkolnego. 

 

“Ekonomia uczy zrozumienia mechanizmów rynkowych, które są kluczowe w prowadzeniu biznesu. Od dawna wiemy że posiadanie wiedzy ekonomicznej jest fundamentem dla przyszłych liderów, nie tylko w biznesie. Lepsze przewidywanie konsekwencji ekonomicznych swoich decyzji staje się jeszcze bardziej niezbędne w ciągle zmieniającym się świecie - zwłaszcza dziś, w czasach wymagających tak głębokich transformacji. Tym bardziej że, jak wynika z badań PwC, aż 54% prezesów w Polsce uważa, że za 10 lat ich firmy przestaną być rentowne, jeśli będą kontynuowały swoją działalność w obecnym kształcie. Udział w edukacji młodzieży, tłumaczenie zasad gospodarki i wpływu biznesu na środowisko i otoczenie społeczne to dla mnie i naszych zespołów ogromny przywilej i przyjemność” - mówi Michał Mastalerz, partner zarządzający i prezes PwC Polska. 

 

Zrozumienie podstawowych mechanizmów ekonomii może pomóc w unikaniu błędów i pułapek rozwojowych, dając mocne podstawy do budowy silnych i stabilnych przedsiębiorstw, których potrzebuje nasz kraj. PwC Polska dołącza do grona partnerów projektu wspólnie z mBankiem, który już jako partner główny od ponad roku wspiera program “Porwani przez Ekonomię”. 

 

“W PwC staramy się budować zaufanie do gospodarki rynkowej i pomóc rozwiązywać problemy biznesowe oraz społeczne, które jej towarzyszą. Zrozumienie praw ekonomicznych, które rządzą dziś światem, pozwoli uczestnikom projektu znaleźć odpowiedź na ważne pytania: jak zapewnić wzrost gospodarczy, skąd się bierze inflacja, jak będzie się zmieniać rynek pracy skutkiem robotyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. “Ekonomię dla ciekawych” napisałem z myślą o młodych Polakach, którzy szukają odpowiedzi na różne pytania - zarówno te oczywiste jak i te mniej oczywiste. Projekt zyskuje silnego partnera, z którym ja sam jestem związany od lat” - mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska. 

 

W jaki sposób globalizacja oddziałuje na codzienność? Jakie reperkusje dla gospodarki mają zmiany klimatu, obecna sytuacja geopolityczna, przyszłość systemu emerytalnego, postępująca automatyzacja rynku pracy? Co stoi za wzrostem cen, czym charakteryzuje się inflacja i jak z nią walczyć? To tylko część zagadnień, które są programie projektu. Pracownicy PwC dodadzą jeszcze swoje doświadczenie w propagowaniu zasad budowy zrównoważonej gospodarki.   

 

“Publikacja autorstwa prof. Orłowskiego nie jest typowym, akademickim wykładem z dziedziny ekonomii, zamiast tego wyjaśnia poważne zagadnienia w bardzo przystępny sposób. Jest to zbiór dialogów z profesorem, inicjowanych przez grupę młodzieży zainteresowanej otaczającym ich światem i szukającej odpowiedzi na pytania, które niepokoją także wielu dorosłych. A rozpoczęcie edukacji ekonomicznej już na tak wczesnym etapie nauki pomoże nam w przyszłości znacznie lepiej rozumieć ekonomię. A to jest niezbędne nie tylko w dorosłym życiu i to nie tylko dla profesjonalistów” - dodaje Agnieszka Ostaszewska, partnerka zarządzająca działem audytu w PwC Polska. 

 

Dodatkowym elementem, który PwC Polska wprowadza do programu “Porwani przez Ekonomię” jest wolontariat pracowniczy. Zainteresowani pracownicy firmy, będą mogli prowadzić warsztaty dla młodzieży w wybranych szkołach. Dzięki temu poszerzy się grono odbiorców programu - zarówno szkół, jak i uczniów. Ponad 40 pracowników wyraziło zainteresowanie programem, a 20 spośród nich przeszło już szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć.  

 

Wolontariat pracowniczy w PwC Polska to unikatowe połączenie kompetencji pracowników z potrzebami społecznymi, w programach edukacyjnych oraz w projektach dla organizacji pozarządowych. W ostatnim roku finansowym zaangażowało się w działania społeczne 473 pracowników PwC Polska, poświęcając łącznie ponad 1200 godzin na wolontariat. Dzięki temu pomogliśmy 88 organizacjom i przedsiębiorstwom społecznym oraz objęliśmy wsparciem 2 900 osób.  

 

O projekcie 

 

Odpowiednia wiedza ekonomiczna jest jednym z ważnych wyzwań współczesnego świata. Choć podstawowe reguły ekonomii towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, coraz bardziej skomplikowany świat współczesny wymaga od każdego coraz większej lepszego rozumienia tych praw. 

 

Pieniądz, koszty, efektywność, zysk, inflacja, emerytury, podatki i wiele innych zagadnień ekonomicznych to dzisiaj nie tylko domena ekonomistów czy przedsiębiorców, ale codzienność każdego człowieka. Od poziomu naszych kompetencji w tym zakresie zależy zarówno życie prywatne, funkcjonowanie instytucji, w których pracujemy lub działamy, jak i sytuacja gospodarcza całego kraju. Miliony pojedynczych decyzji ekonomicznych podejmowanych codziennie niemalże przez wszystkich Polaków składa się na naszą wspólną efektywność i zamożność. Dlatego powinniśmy – a w zasadzie musimy – podejmować różne kroki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej. 

 

Warszawski Instytut Bankowości, realizujący wiele projektów edukacji ekonomicznej, finansowej oraz w zakresie przedsiębiorczości postanowił przygotować i uruchomić projekt „Porwani przez ekonomię” opierający się o przekaz i formułę zawartą w książce „Ekonomia dla ciekawych” napisanej przez prof. Witolda Orłowskiego – jednego z czołowych ekonomistów i komentatorów ekonomicznych w Polsce. Zdaniem wielu edukatorów, jest to jedna z najciekawszych publikacji w tym zakresie dla nastoletniej młodzieży – w szczególności na przełomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Podstawowy zakres przekazu jak i ciekawa formuła (często z przymrużeniem oka) może być atrakcyjna i przydatna dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę. 

 

 

Informacje o PwC Polska 

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 152 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach, Opolu i Lublinie oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!