Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Punkt zwrotny w światowym cyklu mlecznym najwcześniej w I kw. 2023 r.

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźnie przyspieszenie wzrostu cen produktów mlecznych. Najwyższa dynamika cen obserwowana jest w przypadku masła (+69,9% r/r), odtłuszczonego mleka w proszku (+58,1% r/r), pełnego mleka w proszku (+61,4% r/r) i serwatki (+36,1% r/r). Nieco wolniej rosną ceny serów (średnio o ok. 30% r/r). W konsekwencji ceny produktów mlecznych wyznaczają ocenie nowe historyczna maksima. W ostatnich miesiącach doszło również do dalszego zwiększenia różnicy pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka, choć nadal pozostaje ona wyraźnie poniżej rekordowych poziomów obserwowanych w latach 2017/2018.

W I kw. 2022 r. produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (UE, Nowa Zelandia, USA, Australia i Argentyna) zmniejszyła się o 0,9% r/r wobec wzrostu o 0,7% w III kw. Obserwowany obecnie spadek produkcji mleka ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowany m.in. w UE i USA, które znajdują się obecnie w sezonowym szczycie produkcji mleka, jak również w Nowej Zelandii i Australii. Jedynie w Argentynie utrzymuje się silny wzrost produkcji mleka w ujęciu rocznym. Głównymi czynnikami ograniczającymi produkcję mleka wśród kluczowych światowych eksporterów produktów mlecznych są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która jest negatywna dla opłacalności produkcji mleka.

Utrzymuje się silny światowy popyt na produkty mleczne, czemu sprzyja zwiększony popyt ze strony kanału HoReCa związany z poprawą sytuacji epidemicznej na świecie. Odmiennie sytuacja wygląda w Chinach, gdzie ze względu na wzrost zakażeń i wprowadzone z tego powodu restrykcje administracyjne popyt na produkty mleczne wyraźnie się obniżył. Warto jednak zauważyć, że sytuacja epidemiczna w Chinach stopniowo poprawia się, co naszym zdaniem będzie w najbliższych miesiącach sprzyjać zwiększonym zakupom ze strony Chin. Podtrzymujemy naszą ocenę, że rosnące ceny produktów mlecznych będą miały ograniczony negatywny wpływ na popyt. Wynika to z tego, że w warunkach obserwowanego obecnie silnego wzrostu cen żywności we wszystkich głównych kategoriach produktowych, konsumenci mają ograniczone możliwości zastąpienia produktów mlecznych tańszymi substytutami.

Uważamy, że w najbliższych kwartałach sytuacja popytowo-podażowa na światowym rynku mleka pozostanie napięta, co będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Uważamy, że punkt zwrotny w cyklu nastąpi najwcześniej w I kw. 2023 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych eksporterów produktów mlecznych oraz kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach. W konsekwencji prognozujemy, że na koniec 2022 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 260 zł/hl, a na koniec 2023 r. ok. 210 zł/hl. Lokalnie czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen skupu będzie również obserwowana w ostatnim czasie zaostrzająca się rywalizacja o surowiec pomiędzy mleczarniami.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!