Analizy i badania

Publikacje wstępnych indeksów PMI w strefie euro mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3089 (osłabienie złotego o 0,9%).</p>

>

W poniedziałek z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny i dzień wolny od pracy w Polsce kurs polskiej waluty był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,265 za euro. We wtorek rano złoty zyskiwał na wartości, jednak popołudniowa publikacja lepszych od oczekiwań danych nt. produkcji przemysłowej w USA doprowadziła do jego deprecjacji. W środę mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego oraz innych walut regionu wraz ze wzrostem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej zwiększeniem indeksu VIX przed wieczorn? publikację Minutes z posiedzenia FOMC. Na czwartkowym otwarciu kurs polskiej waluty ukształtował się powyżej  środowego zamknięcia gdyż w Minutes FOMC nie znalazły się informacje zwiększaj?ce istotnie prawdopodobieństwo zacieśniania polityki monetarnej FOMC w najbliższym czasie. Po południu doszło do przejściowego osłabienia złotego w reakcji na wyraźnie słabsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W pi?tek złoty oraz inne waluty regionu nieznacznie traciły na wartości wraz ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wtorkowe indeksy PMI oraz czwartkowy indeks Ifo dla Niemiec). W przypadku realizacji naszych niższych od oczekiwań rynkowych prognoz, dane mogę oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Do aprecjacji polskiej waluty mog? przyczynić się również liczne dane z USA (drugi szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, zamówienia na dobra trwałego użytku oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Wypowiedzi Janet Yellen na sympozjum w Jackson Hole będzie w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!