Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Publikacje wstępnych indeksów PMI dla strefy euro mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5442 (osłabienie złotego o 0,4%). Na początku ubiegłego tygodnia doszło do lekkiego wzrostu kursu EURPLN, co było naszym zdaniem korektą po jego wyraźnym spadku dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 12.04.2021). W kolejnych dniach kursu EURPLN był stabilny i kształtował się blisko poziomu 4.55. Krajowe dane o inflacji, jak również liczne dane z USA i Chin nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z osłabieniem dolara względem euro, do czego przyczyniła się m.in. publikacja wyższych od konsensusu danych o inflacji w USA, która nasiliła obawy inwestorów, że ożywieniu gospodarczemu w USA towarzyszyć będzie wyraźne przyspieszenie wzrostu cen. Publikacja wyraźnie lepszych od oczekiwań danych o amerykańskiej sprzedaży detalicznej wskazująca, że ożywienie gospodarcze w USA postępuje szybciej niż w strefie euro, nie zdołała odwrócić tego trendu.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będą publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro. Uważamy, że w przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mogą przyczynić się do umocnienia złotego. W tym samym kierunku mogą oddziaływać publikacje krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw, a także dane z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów) będą naszym zdaniem neutralne dla kursu polskiej waluty. Ograniczony wpływ na kurs złotego będzie miało także posiedzenie EBC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!