Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Publikacje danych z Chin w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 0,49 (spadek o 7pb), 5-letnie do 1,26 (spadek o 7pb), a 10-letnie do 1,78 (spadek o 12pb). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. W znacznym stopniu była to korekta po ich silnym wzroście dwa tygodnie temu. W piątek doszło do odwrócenia trendu i wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi, czemu sprzyjały nasilające się obawy inwestorów o zwiększenie inflacji w warunkach wyraźnego ożywienia gospodarczego i narastających ograniczeń podażowych. We wtorek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję długu, na której sprzedało obligacje o 2-, 5-, 10-, 20- letnich terminach zapadalności za 5,0 mld PLN przy popycie równym 7,6 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą publikacje licznych danych z Chin (PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Uważamy jednak, że będą one neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będą naszym zdaniem również dane z Polski (inflacja, bilans płatniczy) oraz USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inflacja CPI, rozpoczęte budowy domów, nowe pozwolenia na budowę, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!