Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacje danych z Chin mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,6401 (umocnienie złotego o 0,7%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN kształtował się w wyraźnym trendzie spadkowym w ślad za rosnącym kursem EURUSD. W piątek doszło do nieznacznej korekty. Publikacja wyraźnie lepszych od oczekiwań danych o polskim bilansie płatniczym, choć pozytywna dla kursu złotego, nie miała na niego bezpośredniego wpływu. Osłabieniu dolara względem euro sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka związane m.in. ze zmniejszeniem obaw inwestorów o stabilność światowego systemu bankowego. Do wzrostu kursu EURUSD przyczyniła się również publikacja niższych od konsensusu danych o inflacji w USA, która osłabiła oczekiwania części inwestorów na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez Fed. W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będą zaplanowane na wtorek publikacje danych z Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). W naszej ocenie mogą one przyczynić się do lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego. Istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostaną informacje dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie. Ważnym czynnikiem wpływającym na kurs złotego będą również informacje dotyczące stabilności światowego systemu bankowego.

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!