Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro może umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5398 (osłabienie złotego o 0,1%). W ubiegłym tygodniu, ze względu na ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych, kurs złotego charakteryzował się niską na tle ostatnich tygodni zmiennością. Skumulowane w piątek publikacje krajowych danych o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz danych o produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu doszło natomiast do spadku kursu EURUSD. Umocnieniu dolara względem euro sprzyjało zwiększenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane wzrostem indeksu VIX. Podwyższonej niepewności na rynku sprzyjały korekty głównych indeksów giełdowych. Podwyższona awersja do ryzyka sprzyjała również umocnieniu franka szwajcarskiego względem euro.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FOMC, które będzie sprzyjać podwyższonej zmienności polskiej waluty. Oczekujemy, że dzisiejsze publikacje wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek przyczynią się do lekkiego umocnienia kursu złotego. Uważamy, że w tym samym kierunku może oddziaływać publikacja dzisiejszych krajowych danych o sprzedaży detalicznej. Pozostałe zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!