Publikacja sektorowa - dobre praktyki firm francuskich w Polsce

Z okazji 25-lecia CCIFP, planujemy wydać specjalną publikację prezentującą dobre praktyki firm francuskich w różnych sektorach. Będzie ona uzupełnieniem raportu na temat obecności firm francuskich w Polsce, przygotowywanego wspólnie przez CCIFP i KPMG. 

 

Planujemy wydać publikację w czerwcu, w zwi?zku z zapowiadan? wizyt? Prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Celem raportu, który zostanie przekazany prezydenckiej delegacji, będzie pokazanie wkładu francuskich firm w rozwój poszczególnych sektorów i pozycji, któr? zajmuj? francuscy inwestorzy w Polsce. Będzie ona dystrybuowana na wydarzeniach CCIFP, a także rozsyłana do najważniejszych instytucji, ministerstw i organizacji branżowych w Polsce.

Więcej informacji i szczegółowa oferta:

Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Mariusz Kielich, mariusz.kielich(@)ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!