Publikacja raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”

<p style="text-align: justify;">We wtorek 3 lipca, podczas RDV biznesu, które odbyło się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, <strong>zaprezentowaliśmy wyniki 3. edycji badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”</strong>, opracowanego na podstawie ankiety, przeprowadzonej w maju 2018 wśród firm członkowskich CCIFP.</p>

>

Ponad połowa z respondentów – 52%, to duże firmy, które zatrudniaj? powyżej 250 pracowników. Ankietę wypełnili głównie prezesi, najwyższa kadra zarz?dzaj?ca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym badaniu i podzielili się swoimi praktykami. Zachęcamy do lektury raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”.  

PEŁNA WERSJA RAPORTU DO POBRANIA TUTAJ >>>

Raport CCIFP wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku a także konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.

„Nasz tegoroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, jakie działania   podejmowane s? w firmach zrzeszonych w CCIFP, jakie s? motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety s? przeznaczane na ich realizację a także kto jest beneficjentem prowadzonych projektów. Wyniki tegorocznej ankiety pokazuj?, że działania CSR s? ważne dla większości firm. Uzyskane dane s? zbieżne z tymi z lat ubiegłych. Może to wskazywać, na wci?ż niewielkie zmiany w podejściu do działań CSR w organizacjach działaj?cych na terenie Polski”, - informuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

Prezentacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszyła prezentacja wyników ankiety Havas Media „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”. To badanie metod? CAWI, na próbie 1013 respondentów, przeprowadzone w maju 2018 r. Jego wyniki pokazuj?, że konsumenci oczekuj? od firm, że będ? społecznie odpowiedzialne. Ponad połowa respondentów - 58%, unika kupowania produktów firm, które maj? negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko.

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotycz?ce działań ZERO WASTE. Prowadzenie w firmie świadomego zużycia papieru, wody i energii, wdrożenia recyklingu, zagospodarowania odpadów a także optymalizacji łańcucha dostaw, zadeklarowało trzech na czterech badanych przedsiębiorców – 75%.

Działania ZERO WASTE i odpowiedzialność przedsiębiorstw w ograniczaniu zużycia surowców były tematem debaty z udziałem następuj?cych ekspertów:

  • Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Anna Kołodziejczyk, PR Manager-, UNEP / GRID Warszawa
  • Joanna Gorczycy, Dyrektor- ds. Prewencji i CSR, Grupa PZU
  • Katarzyna Nowak, Corporate Communication & CSR Manager-, Grupa Orbis

Debatę poprowadził Paweł Oksanowicz, dziennikarz od lat zajmuj?cy się tematyk? społecznej odpowiedzialności biznesu, autor Programu BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA >>>

INFOGRAFIKI >>>

KOMUNIKAT PRASOWY >>>

[nggallery id=161]

Do pobrania

Download CSR-w-praktyce-barometr-Francusko-Polskiej-Izby-Gospodarczej_informacja-prasowa.pdf  (PDF • 544 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!