Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacja projekcji FOMC doprowadziła do wzrostu stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,62 (wzrost o 20pb), 5-letnie do 4,46 (wzrost o 17pb), a 10-letnie do 4,82 (wzrost o 15pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Główną przyczyną wzrostu rentowności na rynkach bazowych był jastrzębi wydźwięk wrześniowej projekcji FOMC, która zasugerowała, że stopy procentowe w USA pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas (patrz powyżej). Lokalnie, czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS była również wypowiedź prezesa NBP, A. Glapińskiego, który stwierdził, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych w Polsce zawęża się.

Piątkowa decyzja agencji Moody’s w sprawie ratingu Polski jest neutralna dla krzywej. W tym tygodniu do nieznacznego spadku stawek IRS może przyczynić się publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce.Uważamy, że przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!