Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,54 (spadek o 23pb), 5-letnie do 6,51 (spadek o 51pb), a 10-letnie do 6,25 (spadek o 52pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi, widocznego szczególnie na długim końcu krzywej. W kierunku zmniejszenia stawek IRS oddziaływały nasilające się obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Publikacje krajowych danych o inflacji oraz indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Posiedzenie RPP w przypadku realizacji naszej prognozy nie będzie miało istotnego wpływu na krzywą. Niemniej jeśli Rada zdecyduje się na mniejszą skalę podwyżki stóp procentowych niż 75pb możemy mieć do czynienia ze spadkiem stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Jednocześnie istotnym czynnikiem wpływającym na stawki IRS pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!