Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC może sprzyjać zwiększonej zmienności kursu EURPLN

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6999 (osłabienie złotego o 0,3%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN pozostawał w łagodnym trendzie wzrostowym, czemu sprzyjała zwiększona awersja do ryzyka odzwierciedlana wzrostem indeksu VIX. W kierunku wyższej niepewności oddziałują obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. Publikacje krajowych danych o inflacji oraz indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie miały istotnego wpływu na rynek.

W ubiegłym tygodniu ze względu na wspomniany wyżej wzrost światowej awersji do ryzyka doszło również do spadku kursu EURUSD. Uważamy jednak, że przestrzeń do dalszej aprecjacji dolara względem euro się stopniowo wyczerpuje, a kolejne miesiące przyniosą łagodny wzrostu kursu EURUSD z zasięgiem do 1,08 na koniec 2022 r. (por. MAKROmapa z 20.06.2022). W pierwszej części tygodnia kurs EURCHF utrzymywał się w trendzie spadkowym. W rezultacie w środę kurs euro do franka spadł poniżej parytetu (1,00). W czwartek i piątek obserwowaliśmy lekką korektę i umocnienie euro.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będzie zaplanowana na środę publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC, która może sprzyjać podwyższonej zmienności na rynku. W przypadku realizacji naszej prognozy posiedzenie RPP nie będzie miało istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Niemniej w przypadku mniejszej skali podwyżki niż 75pb możemy mieć do czynienia z jego osłabieniem. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!