Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Publikacja Minutes FOMC może sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,29 (spadek o 4pb), 5-letnie do 6,43 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 6,31 (spadek o 8pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Obniżeniu stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjały zmniejszające się oczekiwania inwestorów na dalsze, silne podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Incydent w Przewodowie, a także publikacja krajowych danych o PKB nie miały istotnego wpływu na rynek. Pod koniec tygodnia doszło do nieznacznej korekty i wzrostu stawek IRS. W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą krajowe dane o sprzedaży detalicznej, które w przypadku realizacji naszej prognozy mogą przyczynić się do spadku stawek IRS. Podwyższonej zmienności stawek IRS może natomiast sprzyjać zaplanowana na środę publikacja Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC. Przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej o raz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!