Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2420 (osłabienie złotego o 0,5%).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku mieliśmy do czynienia z łagodnym osłabieniem złotego wraz ze wzrostem globalnej awersji do ryzyka w oczekiwaniu na pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Dodatkowo w kierunku deprecjacji polskiej waluty oddziaływały obawy inwestorów o spowolnienie w światowej gospodarce. Do osłabienia polskiej waluty przyczynił się również krajowy, niższy od oczekiwań wstępny odczyt wrześniowej inflacji. Wrześniowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, mimo jego wyraźnie niższego od konsensusu odczytu, nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku. Pi?tkowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA przyczyniły się do przejściowego osłabienia złotego.

W tym tygodniu z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny oczekujemy, że kurs złotego kształtowany będzie przez nastroje na rynkach globalnych. Dodatkowo od poniedziałku do środy, z uwagi na Święto Narodowe w Chinach, będziemy mieć do czynienia z obniżon? płynności? na rynkach. Naszym zdaniem, w centrum uwagi inwestorów będzie środowa publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FED. W naszej ocenie może ona oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu złotego. Z wysok? zmienności? kursu polskiej waluty możemy mieć do czynienia również podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu RPP. Oczekujemy, że publikacja indeksu ISM poza przetwórstwem w USA nie spotka się ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!