Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC może podwyższyć zmienność na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 2,003 (spadek o 4pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,917 (spadek o 6pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,511 (spadek o 6pb).</p>

>

Na pocz?tku ubiegłego tygodnia ceny polskiego długu były stabilne na całej długości krzywej dochodowości, czemu sprzyjał ubogi kalendarz makroekonomiczny. W czwartek i w pi?tek w kierunku obniżenia rentowności polskich obligacji oddziaływały niższe od oczekiwań wstępne dane nt. inflacji w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz w Polsce.

Opublikowany dzisiaj rano indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest naszym zdaniem lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Uważamy, że może być ona lekko negatywna dla cen polskich obligacji. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (indeks ISM w przetwórstwie) będ? naszym zdaniem neutralne dla polskiego rynku długu. W kierunku podwyższonej zmienności cen polskich obligacji może natomiast oddziaływać zaplanowana na środę publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Posiedzenie RPP oraz konferencja po posiedzeniu będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!