Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC kluczowa dla kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2878 (umocnienie złotego o 0,3%). </p>

>

Złoty przez cały ubiegły tydzień charakteryzował się relatywnie nisk? na tle ostatnich tygodni zmienności? i kształtował się w przedziale 4,29-4,31, czemu sprzyjały sezon świ?teczny i mniejsza aktywność inwestorów. Wtorkowe słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie były lekko negatywne dla złotego. W środę osłabieniu złotego sprzyjało pogorszenie nastrojów na światowym rynku finansowym w znacznym stopniu zwi?zane z obawami o perspektywy gospodarcze w Chinach. Opublikowane w pi?tek lepsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA nie miały istotnego wpływu na kurs EURPLN. Doprowadziły one jednak do spadku kursu EURUSD, a w konsekwencji wzrostu kursu USDPLN. Po południu doszło jednak do korekty ze względu na gołębie wyst?pienie szefa FED J. Powella (patrz powyżej).

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FED. Pozostanie ona jednak w cieniu ubiegłotygodniowego wyst?pienia szefa FED J. Powella i będzie neutralna dla kursu złotego. Uważamy, że publikacja danych o inflacji w USA, a także posiedzenie RPP nie będ? miały istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092


Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!