Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacja krajowych danych o inflacji w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 5,81 (spadek o 25pb), 5-letnie do 5,09 (spadek o 23pb), a 10-letnie do 5,10 (spadek o 24pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej. Była to wypadkowa zwiększenia rentowności na rynkach bazowych oraz obniżenia się spreadu względem Polski. Zwiększeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjało nasilenie oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne. Podczas gdy niższy spread był wynikiem obniżenia się globalnej awersji do ryzyka.

Piątkowe decyzje agencji S&P i Fitch o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy są neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie przewidziana na środę publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce, która może sprzyjać spadkowi stawek IRS. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!