Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacja inflacji w strefie euro będzie pozytywna dla złotego

W piątek opublikowany zostanie wstępny szacunek inflacji HICP w strefie euro. Oczekujemy, że roczne tempo wzrostu cen zmniejszyło się w marcu do 6,8% r/r wobec 8,5% w lutym, co wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki cen nośników energii (0,4% r/r wobec 13,7% w lutym). Jednocześnie inflacja bazowa obniżyła się tylko nieznacznie do 5,5% r/r w marcu wobec 5,6% w lutym. W czwartek dodatkowych informacji nt. inflacji w strefie euro dostarczy wstępny szacunek inflacji HICP w Niemczech. Prognozujemy, że zmniejszyła się ona do 7,2% r/r w marcu wobec 9,3% w lutym. Nasza prognoza inflacji w strefie euro kształtuje się poniżej oczekiwań rynku (7,2%), a tym samym jej realizacja będzie sprzyjać umocnieniu złotego i spadkowi rentowności polskich obligacji.

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!