Aktualności firm stowarzyszonych

Publikacja indeksu PMI w Polsce będzie negatywna dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3815 (osłabienie złotego o 0,2%). Przez cały ubiegły tydzień kurs złotego utrzymywał się w lekkim trendzie spadkowym. Osłabieniu polskiej waluty sprzyjały publikacja znacząco niższych od oczekiwań rynkowych wyników badań koniunktury w Niemczech oraz obawy rynkowe o zbliżające się ogłoszenie wyroku TSUE dotyczącego kredytów hipotecznych indeksowanych do waluty obcej (patrz powyżej). Czynnikiem ograniczającym skalę osłabienia złotego był lekki spadek awersji do ryzyka, związany z poprawą nastrojów rynkowych dotyczących relacji na linii USA-Chiny.

W poniedziałek dolar zyskiwał względem euro ze względu na wyraźne pogorszenie koniunktury w strefie euro obrazowane spadkiem indeksów PMI. We wtorek Przewodnicząca Izby Reprezentantów N. Pelosi ogłosiła rozpoczęcie procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, co oddziaływało w kierunku lekkiego osłabienia dolara. Rekcja rynkowa nie była jednak długotrwała i w kolejnych dniach dolar odrabiał straty ze względu na wypowiedzi D. Trumpa wskazujące na postęp w negocjacjach handlowych z Chinami.

Potwierdzenie przez agencję Fitch ratingu Polski i jego perspektywy jest neutralne dla kursu złotego. Opublikowane dzisiaj rano indeksy PMI dla chińskiego przetwórstwa są również neutralne dla kursu polskiej waluty. W ubiegły piątek, po zamknięciu europejskich rynków, pojawiła się informacja, że administracja D. Trumpa rozważa sposoby ograniczenia napływu kapitału portfelowego z USA do Chin. Ta informacja, wskazująca na ryzyko eskalacji konfliktu na linii USA-Chiny może oddziaływać w tym tygodniu w kierunku osłabienia kursu złotego. Przedstawiciele rządu USA zdementowali jednak tą informację, co ograniczy najprawdopodobniej reakcję rynkową. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie zaplanowane na czwartek ogłoszenie wyroku przez TSUE. Uważamy, że będzie spójny z majową opinią rzecznika generalnego, ale będzie polegał na innym rozłożeniu akcentów. Tym samym nie spodziewamy się dalszego znaczącego i trwałego osłabienia kursu złotego po ogłoszeniu decyzji. W przypadku realizacji naszych (niższych od konsensusu) prognoz indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa i krajowej inflacji oczekujemy lekkiego osłabienia kursu złotego. Neutralne dla złotego będą naszym zdaniem dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa, zatrudnienie poza rolnictwem), wstępne dane o inflacji w strefie euro. Zaplanowane na środę posiedzenie RPP również nie powinno spotkać się z wyraźną reakcją rynków

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!