Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacja indeksu PMI w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,29 (wzrost o 5pb), 5-letnie do 4,68 (wzrost o 12pb), a 10-letnie do 4,75 (wzrost o 8pb). W ubiegłym tygodniu doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem amerykańskim. W kierunku wzrostu rentowności obligacji w USA sprzyjało zwiększenie oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed. W strefie euro obserwowane były odwrotne tendencje z uwagi na relatywnie gołębi wydźwięk posiedzenia EBC.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, która może oddziaływać w kierunku wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!