Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa może umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4120 (umocnienie złotego o 1,0%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym, w ślad za spadkiem kursu EURUSD. Umocnieniu dolara względem euro sprzyjały gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC, publikacje wyraźnie słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro, a także publikacja wyższych od oczekiwań danych o amerykańskim PKB. Posiedzenie Fed nie miało istotnego wpływu na rynek walutowy.

W tym tygodniu kluczowa dla kursu złotego będzie publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy może ona oddziaływać w kierunku spadku kursu EURPLN. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla kursu polskiej waluty.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!