Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Przyspieszenie procesów restukturyzacyjnych w przetwórstwie

W danych na uwagę zasługuje również dalszy spadek indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który choć pozostaje nadal powyżej granicy 50 pkt., to ukształtował się w sierpniu na najniższym poziomie od grudnia 2022 r. Pogarszające się oczekiwania firm znajdują odzwierciedlenie w przyspieszeniu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi dalszy spadek składowej PMI dla zatrudnienia w przetwórstwie, którego tempo w sierpniu było najwyższe od listopada 2022 r.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!