Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości! Wypłyń na szerokie wody kariery!

<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu 14 października 2015 r., w godzinach 10.00 – 17.00, w salach wystawowych na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, po raz kolejny odbędą się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Targi to niepowtarzalna okazja na spotkanie się osób poszukujących pracy z pracodawcami, a także bogata oferta instytucjonalnego wsparcia dla planujących przygodę z własnym biznesem.</strong></p>

>

Targi Pracy i Przedsiębiorczości to niepowtarzalna okazja aby wypłyn?ć na szerokie wody kariery i odnieść sukces. Warto odwiedzić Targi ponieważ jest to jedno z największych tego typu wydarzeń na Mazowszu. Na odwiedzaj?cych czeka 113 wystawców i ponad 8.000 ofert pracy. Na targach poszukiwani będ? m.in. programiści, inżynierowie, logistycy, księgowi, konstruktorzy, testerzy gier komputerowych, specjaliści ds. marketingu, kierownicy oraz przedstawiciele wielu innych atrakcyjnych na rynku zawodów. Swoje oferty pracy zaprezentuj? pracodawcy z branży nowoczesnych technologii, elektroniki, automatyki, lotnictwa, budownictwa, FMCG, handlowej, hotelarstwa, produkcyjnej i technicznej, gastronomi, turystyki, usług porz?dkowych, ochrony osób i mienia, a także administracja publiczna i służby mundurowe.

Dla odwiedzaj?cych przygotowano również Strefę Francuskich Pracodawców, w której będ? odbywały się rekrutacje do pracy w firmach zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Na Targach zostan? zaprezentowane możliwości wsparcia i aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawności? m.in. w ramach oferty instytucji skupionych wokół Sieci Pozarz?dowych Instytucji Rynku Pracy oraz liczne propozycje zatrudnienia dla tej grupy osób.

Poza ofertami pracodawców tegoroczna edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości obejmuje Salon Doradztwa Zawodowego oraz Salon Przedsiębiorczości.

Z myśl? o osobach rozważaj?cych rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej powstał Salon Przedsiębiorczości. Salonowi Przedsiębiorczości będ? towarzyszyć wykłady, prowadzone przez ekspertów, odbywaj?ce się w Sali Rudniewa. Przyszli przedsiębiorcy będ? mogli nauczyć się w jaki sposób przygotować profesjonalnie biznesplan, poradzić sobie z podatkami i stworzyć wartościowy biznes. Spotkania z praktykami z pewności? będ? dla uczestników Targów inspiracj? do nowych pomysłów. Pozwol? one także na poznanie blasków i cieni bycia przedsiębiorc?. Osoby wi?ż?ce swoj? przyszłość z nowymi technologiami, na Targach będ? dowiedzieć się jak rozpocz?ć swoj? przygodę z internetowym biznesem i osi?gn?ć sukces.

Dla wszystkich osób poszukuj?cych pracy został przygotowany Salon Doradztwa Zawodowego, który będzie tworzyć 9 stoisk eksperckich. Podczas Targów odwiedzaj?cy będ? mogli skorzystać ze spotkań indywidualnych   z   doradcami,   praktykami   z   zakresu   poradnictwa   zawodowego,   rekrutacji   i zarz?dzania zasobami ludzkimi. To dobra okazja aby skonsultować swoje CV,   a także uczestniczyć w szeregu prezentacji zwi?zanych z tematyk? planowania kariery, które planowane s? w sali Kruczkowskiego. Zainteresowani będ? mogli uzyskać cenne porady, jak poprawnie opracowywać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawc?, oraz w jaki sposób profesjonalnie budować swoj? markę na rynku pracy.   Dla odwiedzaj?cych przygotowano 13 wykładów i prezentacji, których będzie można wysłuchać w salach Rudniewa i Kruczkowskiego. Program Targów Pracy i Przedsiębiorczości można pobrać ze strony www.up.warszawa.pl/targi     Udział w Targach jest bezpłatny.

Organizatorami przedsięwzięcia s?: Urz?d m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Urz?d Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie, Fundacja Aktywizacja, Sieć Pozarz?dowych Instytucji Rynku Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia s?: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Auchan, Uniapol, Monster Polska, GADMED.

 

Program wyst?pień w Sali Rudniewa

11.00 – 11.50
Nie szukaj pracy, szukaj płatnego zajęcia - Olga Kozierowska, Sukces Pisany Szmink?.

12.00 – 12.50
Biznesplan w zarysie. Grzegorz Reszka, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie.

13.00 – 13.50
Jak zostać internetowym przedsiębiorc? – Rafał Agnieszczak, założyciel Fundacji Startup School.

14.00 – 14.50
„Najbardziej wartościowe biznesy – rzecz o ekonomii społecznej” – Przemysław Kozak, Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych.

15.00 – 16.00
Formy opodatkowania działalności gospodarczej - Monika Godlewska i Małgorzata Stefaniak, Izba Skarbowa w Warszawie. Asystent podatnika - nowa usługa Administracji Podatkowej dla przedsiębiorców - Ewa Szkodzińska, Izba Skarbowa w Warszawie.

Program wyst?pień w Sali Kruczkowskiego

11.00 – 11.30
Jak planować karierę zawodow? zgodnie z własnym systemem wartości. Marzena Mańturz, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie.

11.40 – 12.10 „Co z t? prac? ? Jak szukać aby znaleźć” – zbuduj swój plan na pracę. Anna Wacławiak-Szymańska, Agnieszka Lange, Urz?d Pracy m.st. Warszawy.

12.20 – 12.50.
Oswój zmianę. Filary i bariery kariery – Dariusz Duma, Monster Polska.

13.00 – 13.30
„CV przepustk? do kariery” - Łukasz Tworzyński, Auchan.

13.40. – 14.10 Zainwestuj w edukację - opłaca się, Marta Piasecka, Uniwersytet Warszawski.

14.20 – 14.50 Jak współczesne technologie mog? Ci pomóc lub zaszkodzić w procesie poszukiwania pracy? Emilia Olejnik-Malinowska, Fundacja Aktywizacja.

15.00. – 15.30 Personal branding w rekrutacji - Dagmara Zmarzły, Uniapol.

15.35 – 16.00
Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic. - Monika Bogusz, Grupa AGORA.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!