Analizy i badania

Przychody globalnego sektora obronnego zwiększą się w tym roku o 3,2 proc.

<p style="text-align: justify;">W 2017 roku przychody przemysłu lotniczo-obronnego powinny wzrosnąć o około 2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Na ten wynik składa się przede wszystkim poprawa kondycji w przemyśle obronnym, który drugi rok z rzędu po kilkuletnim okresie spadków, znajduje się na ścieżce wzrostu. Według raportu „2017 Global aerospace and defense sector outlook. Growth prospects remain upbeat”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, globalne przychody sektora obronnego zwiększą się w tym roku o 3,2 proc. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim zwiększony budżet na obronność i wojsko w USA, a także rosnące zagrożenie międzynarodowe i napięcia w stosunkach pomiędzy poszczególnymi krajami. Z kolei branża lotnictwa cywilnego w tym roku odnotuje jedynie symboliczny wzrost przychodów o 0,3 proc.</p>

>

Globalne wydatki na obronność wyniosły w 2015 roku 1,76 bln dolarów. Budżet obronny USA z  wydatkami na poziomie 595,5 mld dolarów odpowiadał za 34 proc. tej sumy. W pierwszej pi?tce krajów z największymi budżetami na wojsko s? jeszcze Chiny, Rosja, Arabia Saudyjska i Francja. Polska z budżetem w wysokości 12,6 mld dolarów znalazła się na 21 miejscu.  „Branża obronna w 2017 roku zwiększy swoje przychody prawdopodobnie o 3,2 procent. Rok temu było to 2,7 proc. Wzrost ten wynika z  rosn?cych napięć i zagrożenia bezpieczeństwa na świecie, zwiększonego budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych, szczególnie bior?c pod uwagę plany nowej amerykańskiej administracji, która nastawiona jest na wzmocnienie militarne tego kraju oraz zwiększonych wydatków na obronność na Bliskim Wschodzie, w Japonii, Korei Południowej i Indiach”  – mówi  Piotr Świętochowski, Dyrektor w  Dziale Audytu, Ekspert ds. przemysłu obronnego, Deloitte. Tylko w USA w tym roku budżet na wydatki wojskowe ma się zwiększyć o 9 mld dolarów w stosunku do poprzedniego roku. W przypadku Polski wydatki obronne zaplanowano w tym roku na 37 mld 152 mln zł, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost o 1 mld 253 mln zł  [i].

Zwiększaj?ce się budżety obronne dla producentów sprzętu wojskowego oznaczaj? zwiększone przychody. Jak wskazuje raport Deloitte „2017 Global aerospace and defense sector outlook. Growth prospects remain upbeat”  należy spodziewać się wzrostu popytu, a tym samym sprzedaży wozów opancerzonych, amunicji, czujników elektrycznych, cybertechnologii, narzędzi wywiadu, systemów poprawiaj?cych precyzję ataku, a także statków i samolotów patrolowych.

Jak wskazuj? eksperci Deloitte wartość transakcji na globalnym rynku M&A w sektorze obronnym i  lotnictwa cywilnego wyniosła w 2016 roku 15,6 mld dolarów (dane do połowy listopada 2016 roku). Dla porównania rok wcześniej było to 56,7 mld dolarów. Z kolei liczba transakcji fuzji i przejęć spadła o  20 proc. z 235 w 2015 roku do 188 w 2016 roku (dane do połowy listopada).  „Wygl?da na to, że jednym ze skutków Brexitu oraz niepewności zwi?zanej z wynikami wyborów prezydenckich w USA było zahamowanie aktywności na rynku M&A w sektorze obronnym i lotnictwa cywilnego”  – mówi  Piotr Świętochowski.

W sektorze lotnictwa cywilnego nadal będzie widoczny, choć w tym roku raczej symboliczny wzrost przychodów. Ma on wynieść zaledwie 0,3 proc. Rok wcześnie było to 3,4 proc. Choć wzrost ten jest wci?ż napędzany rosn?cym zapotrzebowaniem na przeloty pasażerskie, zwłaszcza w regionie Bliskiego Wschodu oraz Azji i  Pacyfiku, na jego wyhamowanie wpłyn? długotrwała presja cenowa i zmiany w  ofertach linii lotniczych. Z drugiej strony należy spodziewać się wyższej produkcji samolotów cywilnych wynikaj?cej ze stabilizacji światowego PKB, dużej liczby przewozów lotniczych, stabilnych zysków linii lotniczych oraz niższych kosztów paliw. W 2017 roku zostanie wyprodukowanych o 96 samolotów więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost do 1456 jednostek. Zwiększenie produkcji jest planowane zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. I tak w przypadku jednego z najpopularniejszych samolotów pasażerskich Boeinga 737 będzie to zwiększenie z 42 do 47 maszyn miesięcznie w 2017 i do 52 w 2018 roku. Jednak mimo tego portfel niezrealizowanych zamówień w całym sektorze wynosi nadal 13,5 tys. jednostek, co przekłada się na 9,5 roku bież?cej rocznej produkcji. Popyt na nowe samoloty w ci?gu najbliższych pięciu lat szacowany jest na 35  155 sztuk. W ci?gu następnych dziesięciu lat produkcja samolotów ma się zwiększać o 29,3 proc. rocznie. W 2035 roku ma zostać wyprodukowanych 2206 samolotów, które trafi? do flot cywilnych linii pasażerskich.

„Zysk operacyjny w lotnictwie cywilnym wzrośnie prawdopodobnie w 2017 roku o 20,6 proc., w  przemyśle obronnym o 7 proc. Wzrost przychodów dla sektora A&D w Europie jest przewidywany na poziomie 2,5 proc., a zysku operacyjnego na poziomie 9,3 proc. W USA było to odpowiednio 1,7 i 12,7 proc.  Według przewidywań Deloitte ten dobry trend powinien się także utrzymać w kolejnych latach” – podsumowuje  Piotr Świętochowski.  

[1] forsal.pl/artykuly/1007890,senat-komisja-pozytywnie-o-budzecie-na-obronnosc.html

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!