Komitety  •  Grupa robocze Finance - Assurance - Banque

Przepisy w zakresie dokumentowania transakcji rajowych

Na spotkaniu Komitetu Finansowo-Podatkowego, który odbył się w poniedziałek 22 marca 2021 r. rozmawialiśmy o nowych przepisach w zakresie dokumentowania transakcji rajowych w tym należytej staranności oraz omówienia projektu objaśnień MF w tym zakresie.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak z firmy Crido przedstawiła regulacje obowiązujące od 2021 r., które nakładają na firmy nowe obowiązki w zakresie weryfikacji kontrahentów (również tych niepowiązanych) na okoliczność dokonywania przez nich transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Wg. projektu objaśnień w przypadku, gdy nasz kontrahent (również niepowiązany) będzie realizował jakiekolwiek transakcje z krajami rajowymi, wówczas będzie istniał obowiązek udokumentowania naszej transakcji z tym kontrahentem. Dotyczy to zarówno transakcji kosztowych, jak i przychodowych.

Do 20 kwietnia można składać uwagi do projektu objaśnień.
CCIFP we współpracy z członkami biorącymi udział w Komitecie Finansowo-Podatkowym oraz wspierane merytorycznie przez CRIDO, przygotowuje stanowisko w tym zakresie.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!