Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Przepisy podatkowe nie nadążają za wzrostem stóp procentowych

Rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych oznaczają dla przedsiębiorców coraz wyższe koszty finansowania dłużnego. Polskie firmy są w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do większości przedsiębiorstw z Unii Europejskiej.

Przepisy podatkowe limitują możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu i wykazania ich w rachunku podatkowym. Obecnie polska firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł lub 30% EBITDA.

- Dla wielu przedsiębiorstw jest to kwota bardzo niska, niewystarczająca do ujęcia całości faktycznych obciążeń w rachunku podatkowym - mówi w rozmowie z MarketNews24 Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy, współprzewodnicząca Komitetu Podatkowo-Finansowego Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

– Polscy przedsiębiorcy zastanawiają się dlaczego ten limit jest tak niski, zwłaszcza że przepisy UE, na podstawie których ten limit wdrożono, przewidują tzw. bezpieczną przystań na poziomie 3 mln euro. Co więcej, taki próg bezpiecznej przystani został wprowadzony przez większość państw UE.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!