Aktualności firm stowarzyszonych

PrzepisNaEnergetyke.pl – nowy blog kancelarii Wierzbowski Eversheds

<p style="text-align: justify;">29 maja 2014 r. kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła czwarty blog tematyczny, poświęcony zagadnieniom dotyczącym szeroko pojmowanej branży energetycznej – <a href="http://www.przepisnaenergetyke.pl/index.html">PrzepisNaEnergetyke.pl</a>. Serwis kierowany przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw energetycznych, ale także do prawników i praktyków, którym przychodzi mierzyć się ze skomplikowaną regulacją sektorową oraz innych osób zainteresowanych sektorem, poprowadzą prawnicy z zespołu prawa energetycznego, którzy będą prezentować i omawiać prawną stronę elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i sektora wydobywczego, śledzić legislację i komentować działania URE i UOKiK oraz największych graczy rynkowych, a także analizować orzecznictwo krajowe i europejskie, dotyczące sektora energetycznego.</p>

>

Blog prowadzony jest w języku polskim, choć – zależnie od tematyki i zagadnień - autorzy nie wykluczaj? także publikacji części wpisów po angielsku. Pozostałe funkcjonalności, takie jak wyszukiwanie według tagów, komentowanie i subskrypcja komentarzy, a także powiadamianie o nowych wpisach za pośrednictwem kanałów RSS, s? analogiczne jak w trzech pozostałych serwisach kancelarii: EuroZamowienia.pl, IPwsieci.pl i kodeksWpracy.pl.

Na co dzień bloga prowadzić będ?: radca prawny Łukasz Jankowski, menedżer praktyki prawa energetycznego, oraz Jakub Kasnowski, prawnik w tym zespole, przy czym – w zależności od tematu – autorzy planuj? zapraszanie do współpracy także prawników innych specjalizacji.

„Energetyka jest dziedzin?, która dotyczy niemal wszystkich. Sprawy lokalne przenikaj? się w tym sektorze z trendami globalnymi. Doskonałym przykładem może być tutaj wydobycie węglowodorów czy rewolucja łupkowa, która ma szanse stać się największ? zmian? na światowym rynku surowców energetycznych, a także - istotnym źródłem dochodów dla gmin. Na szczeblu krajowym jesteśmy świadkami wielkich zmian w zakresie rozwoju konkurencji na rynku elektroenergetycznym i transformacji rynku gazowego. Jednocześnie, przedsiębiorstwa energetyczne borykaj? się z wieloma ryzykami, nie tylko zewnętrznymi, ale również regulacyjnymi, które wynikaj? z ci?głych zmian legislacyjnych i coraz to nowych projektów aktów prawnych reglamentuj?cych sektor. Otwarte pozostaj? również pytania o szanse na rehabilitację węgla, przyszłość rynku ropy czy popularny mix energetyczny” – mówi radca prawny Łukasz Jankowski, menedżer praktyki prawa energetycznego. „W ramach tego bloga, chcemy rozważać kwestie i szukać odpowiedzi na pytania, które pojawiaj? się niejako przy okazji naszej pracy, a na które nie ma miejsca, ponieważ system prawny na dziś ich nie przewiduje, co nie oznacza, że nie będ? kluczowe jutro” – dodaje Łukasz Jankowski.

PrzepisNaEnergetyke.pl to czwarty serwis tematyczny kancelarii Wierzbowski Eversheds. W 2011 r. kancelaria uruchomiła dwujęzyczny (polsko-angielski) serwis EuroZamowienia.pl, poświęcony zamówieniom publicznym z perspektywy unijnej oraz blog IPwSieci.pl, w ramach którego prawnicy analizuj? problemy z pogranicza prawa, nowych technologii i Internetu. W roku 2013 ruszył serwis kodeksWpracy.pl poświęcony zagadnieniom prawa pracy, na łamach którego omawiane s? obowi?zuj?ce przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwow? Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!