Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
przyjaciele osób starszych

Od 2002 towarzyszymy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i trudnej sytuacji życiowej.

Zachęcamy społeczeństwo do zmiany postrzegania starości, informujemy o trudnej sytuacji seniorów i alarmujemy władze o konieczności działań w tym zakresie.

Naszym fundamentalnym działaniem jest organizowanie regularnego wolontariatu towarzyszącego w ramach Programu OBECNOŚĆ (Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć).
W ten sposób tworzymy więzi, bliskie relacje z osobami starszymi cierpiącymi z powodu samotności w ich miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich każdego dnia daje samotnym starszym osobom oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Niestety jest jeszcze wiele samotnych starszych osób, o które nie ma kto się zatroszczyć i które nie mają z kim podzielić się swoimi niepokojami. To dla nich prowadzimy Telefon Zaufania, który jest sposobem na pomoc seniorom z całej Polski.

Przekaż 1% i spraw, by Telefon Zaufania dla osób starszych wspierał setki potrzebujących seniorów w całej Polsce!

NUMER KRS: 0000169750

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!