Partnerzy

Przekaż 1% podatku na rzecz Fundacji Vis Maior

Fundacja Vis Maior od 18 lat działa na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Organizujemy specjalistyczne szkolenia i przedstawiamy osobom niewidomym rozwiązania ułatwiające życie codzienne oraz podjęcie pracy (m.in. poruszanie się z białą laską, gotowanie, obsługa komputera, pismo Braille'a).

Od 2009 r. szkolimy i bezpłatnie przekazujemy psy przewodniki, wspieramy osoby z psami pracujące.

Wierzymy, że mimo braku wzroku, można aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym.

Zebrane środki przeznaczymy między innymi na:

- pomoc osobom niewidomym, które wspieramy w dążeniu do aktywnego życia

- organizację specjalistycznych warsztatów

- szkolenie psów przewodników - bezpłatnie przekazujemy je osobom niewidomym, nasze psy stają się ich przyjaciółmi i pomocą w codziennym życiu

- działania by prawo było przyjazne dla osób niewidomych i słabowidzących oraz na rzecz równego dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do dóbr i usług

Twój 1% to samodzielność tych, którzy nie widzą.

NUMER KRS: 0000 136 590

Kontakt:

Aleksandra Lauk

a.lauk(@)fundacjavismaior.pl

tel: 792 851 052


www.fundacjavismaior.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!