Analizy i badania

Przejściowe przyspieszenie wzrostu płac

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła we wrześniu 3,6% r/r wobec 2,0% r/r w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (2,8%) i konsensusu rynkowego (3,1%). Oznacza to, że w ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły we wrześniu o 2,5% r/r wobec 0,9% r/r w sierpniu, na co złożyło się zwiększenie dynamiki nominalnych płac oraz niższy poziom inflacji CPI (1,0% r/r wobec 1,1% w sierpniu, por. MAKROpuls z 15.10.2013).</p>

>

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy sierpniem a wrześniem była różnica   w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2012 r.), która oddziaływała w kierunku zwiększenia dynamiki płac pracowników zatrudnionych na akord. Do silnego zwiększenia dynamiki płac we wrześniu mogły się również przyczynić przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach (GUS opublikuje strukturę płac wg działów 22 października). Oczekujemy, że w zwi?zku z wygaśnięciem tych efektów w październiku nast?pi spadek dynamiki nominalnych wynagrodzeń.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!