Analizy i badania

Przejściowa poprawa koniunktury w Niemczech pomogła polskim eksporterom

<p style="text-align: justify;">Branże ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i zanotowały znaczący wzrost produkcji w październiku. Do grupy tej należą m.in. branża meblarska (wzrost produkcji o 16,9% r/r w październiku wobec 20,2% we wrześniu), produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 9,0% wobec 6,2%), maszyn i urządzeń (9,9% wobec 4,8%) oraz produkcja komputerów i wyrobów elektronicznych (10,1% r/r wobec 11,8%).</p>

>

Zwiększona aktywność w branżach eksportowych, wynikała najprawdopodobniej z wyższego popytu ze strony Niemiec. Tak? ocenę wspieraj? październikowe badania koniunktury (PMI), zgodnie z którymi odnotowano istotny wzrost wartości składowych dotycz?cych bież?cej produkcji oraz nowych zamówień w przetwórstwie u naszego zachodniego s?siada.

… ale jej pogorszenie ograniczy wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie

Dzisiejsze wstępne odczyty listopadowych indeksów PMI dla przetwórstwa w strefie euro i w Niemczech wskazuj? na osłabienie ww. tendencji wzrostowej. Subindeks bież?cego poziomu produkcji spadł w listopadzie w Niemczech do 52,0 pkt. wobec 52,8 pkt. w październiku, a w strefie euro tylko nieznacznie wzrósł z 51,5 pkt. do 51,8 pkt. Ponadto, składowa dotycz?ca nowych zamówień ogółem w niemieckim przetwórstwie spadła silnie w listopadzie do 47,8 pkt. z 49,8 pkt. w październiku, a w obszarze wspólnej waluty obniżyła się z 49,5 pkt. do 49,1 pkt. Dane o koniunkturze w strefie euro i Niemczech sygnalizuj? zatem malej?cy popyt na półprodukty wykorzystywane w procesie wytwórczym, dostarczane m.in. przez polski przemysł.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!