Aktualności firm stowarzyszonych

Przejęcie firmy Prolog przez XBS Logistics

<p style="text-align: justify;">XBS Logistics,  którego udziałowcem jest Bank BGŻ BNP Paribas SA, nabyła akcje firmy Pro-Log SA, firmy specjalizującej się w zaawansowanych usługach logistycznych dla produktów akcyzowych.</p>

>

W ramach swojej działalności Capital Development Bank BGŻ BNP Paribas wspiera XBS Logistics w finansowaniu zakupu akcji Pro-Logu poprzez podwyższenia kapitału w XBS Logistics. Dotychczasowi akcjonariusze XBS nadal zachowuj? większościow? kontrolę nad Grup?. Ta transakcja jest kamieniem milowym w rozwoju biznesu XBS i oczekuje się znacz?cej synergii dla Grupy.

O rozwoju kapitału w BGŻ BNP Paribas

Kapitał na rozwój jest to działalność prowadzona w Polsce przez bank BGŻ BNP Paribas SA. Projekt opiera się na wieloletnim doświadczeniu BNP Paribas w inwestowaniu w udziały mniejszościowe rozwijaj?cych się firm poprzez spółkę zależn? - BNP Paribas Develeopment. W ci?gu ostatnich 20 lat, BNP Paribas Development zainwestował w kilkuset firmach. Jej portfel obejmuje obecnie ponad 300 udziałów. Ta inwestycja jest pi?t? realizowan? przez lokalny zespół w Polsce podczas gdy oferta Capital Development pojawiła się zaledwie dwa lata temu. Potwierdza to dynamikę rynku i fakt, że oferta idealnie pasuje do jego potrzeb.

Głównym celem działalności Capital Development w Polsce jest wzrost średniej kapitalizacji poprzez wdrożenie sprawdzonego modelu biznesowego. Model polega na przejęciu udziałów mniejszościowych w kapitale własnym w celu zwiększenia dalszego rozwoju firmy. Celem jest pomoc firmom w obliczu okres rozwoju i umacniania ich pozycji rynkowej w warunkach optymalnych. BNP Paribas zakłada, aby nie ingerować w zarz?dzanie operacyjne, ale raczej pomóc akcjonariuszom zarz?dzać kluczowymi etapami rozwoju ich firmy. BNP Paribas Capital inwestuje w rozwój obu firm przemysłowych i usługowych, podczas gdy strategia polega na przejęciu tylko mniejszościowych udziałów, czyli poniżej 33%, podczas gdy założyciele / menedżerowie powinni być bardzo zainteresowani rozwojem firmy, najlepiej angażuj?c własne środki finansowe.

XBS Group – „Your partner for savings” to firma usługowa, która oferuje innowacyjne podejście do optymalizacji łańcucha dostaw oraz rozwi?zań́ e-commerce dla odbiorców B2B i B2C. W zależności od potrzeb klienci mog?̨skorzystać́ z czterech profesjonalnych linii biznesowych: XBS Logistics to kompleksowe usługi logistyczne, XBS Supply odpowiada za obsługę̨   procesów zaopatrzenia, XBS Finance świadczy usługi polegaj?ce na przejęciu aspektów finansowych zwi?zanych z zakupami i sprzedaż?̨, a XBS Services świadczy kompleksowe usługi serwisowe i rozwój sprzedaży. Procesy realizowane są w pięciu magazynach operacyjnych. XBS Group wywodzi się̨ z Grupy STACI. We Francji firma znajduje się̨ wśród piętnastu najwię̨kszych operatorów logistycznych. Grupa STACI posiada filie i partnerów w takich krajach jak: Włochy, Hiszpania, Belgia, Wielka Brytania, Rosja.

Jean-François Faucher:

Chociaż znaliśmy Prolog od dłuższego czasu, nie myśleliśmy wówczas, że pewnego dnia staniemy się jedn? firm?. Kiedy jednak rodzina Jarmińskich zaproponowała nam współpracę nie mieliśmy w?tpliwości, że będzie to idealne dopasowanie. BNP Paribas bez wahania zdecydowało się również wesprzeć t? transakcję. Niektórzy mówi?, że nieprzewidziane akwizycje s? najbardziej udane. Jestem przekonany, że inwestycja w Prolog będzie na to dowodem!

Prolog jest firm? wyspecjalizowan? w kompleksowej obsłudze logistycznej podmiotów gospodarczych zgodnie z najwyższymi standardami obowi?zuj?cymi w Europie.

Na polskim rynku usług logistycznych firma obecna jest od 1997 roku. 14 grudnia 2012 spółka zadebiutowała na   rynku NEWCONNECT warszawskiej GPW.  

Swoim partnerom oferuje kompleksow? obsługę logistyczn? łańcucha dostaw, na któr? składaj? się magazynowanie i obsługa logistyczna. Spółka specjalizuje się w obsłudze logistycznej towarów akcyzowych takich jaki wyroby spirytusowe czy wina. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu składów podatkowych i magazynów zarejestrowanych handlowców.

Prolog posiada 2 magazyny wysokiego składu zlokalizowane w Pruszkowie.

Dariusz Jarminski:

“Ja i moja żona założyliśmy firmę w 1997 roku.Po 17 latach zaczęliśmy rozważać sprzedaż firmy. Z uwagi na to, że jesteśmy firm? rodzinn?, szczególnie zależało nam na tym aby zapewnić zrównoważon? przyszłość dla naszych pracowników, klientów i naszych partnerów. XBS Logistics przy wsparciu BGŻ BNP Paribas zaproponowało nam plan przejęcia, który spełniał nasze oczekiwania   zapewniaj?c jednocześnie świetlan? przyszłość dla interesariuszy Prolog ".

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!