Analizy i badania

Przedsiębiorco przygotuj się do lektury umowy leasingu. Te 5 zapisów musisz sprawdzić w OWUL

Blisko co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP deklaruje, że korzystał z leasingu w celu realizacji inwestycji, pozostali z tą formą finansowania jeszcze nie mieli styczności – wynika z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”. W szczególności, firmy z drugiej grupy, zanim zdecydują się na złożenie podpisu pod umową leasingową, powinny poświęcić chwilę na jej dokładne przeczytanie. Eksperci dają 5 wskazówek, które pomogą ustrzec się przed niepożądanymi konsekwencjami podpisanego kontraktu.

- Jeśli już przedsiębiorca podejmie decyzję o leasingu zaplanowanej inwestycji, wybór partnera finansowego powinien zostać poprzedzony analizą przynajmniej kilku ofert. Warto na początku sprawdzić, czy firma specjalizuje się w obsłudze branży, którą reprezentujemy, i ma dla niej dedykowaną ofertę. Po drugie, dowiedzmy się, czy leasingodawca jest członkiem Związku Polskiego Leasing – to z pewnością potwierdzi lub zwiększy jego wiarygodność. Po trzecie, należy pamiętać, że leasing, oprócz licznych korzyści, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków. Te najczęściej znajdziemy w ogólnych warunkach umowy leasingu, tzw. OWUL, których wielu leasingobiorców nie czyta. To z nich dowiemy się między innymi o warunkach wcześniejszego rozwiązania umowy, karach umownych, zależności oprocentowania leasingu od WIBOR – mówi Piotr Kozioł, dyrektor Departamentu Prawnego w EFL.

Zapis nr 1: WIBOR

W OWUL znajdziemy informacje o tym, od czego zależy oprocentowanie leasingu. Najczęściej umowy są tak przygotowywane, że oprocentowanie rośnie wtedy, kiedy rośnie WIBOR, a gdy WIBOR spada, to kwota odsetek również ulega obniżeniu. Na rynku można jednak spotkać także praktykę, zgodnie z którą opłaty leasingowe są proporcjonalne do wahań WIBOR jedynie kiedy ten rośnie, a w odwrotnej sytuacji kwota odsetek nie zmienia się. Często też firmy leasingowe „bronią się” przed ujemnym WIBOR, wporwadzając do OWUL zapisy, że w takim przypadku oprocentowanie rat leasingowych wynosi 0%. Warto sprawdzić to zawczasu.

Zapis nr 2: dodatkowe opłaty

Lista dodatkowych opłat poza miesięcznym czynszem leasingowym jest często bardzo długa. Możemy je znaleźć w Tabeli Opłat i Prowizji. Przedsiębiorca powinien przygotować się na dodatkowe wydatki związane np. z udzieleniem leasingu, zmianą harmonogramu spłat, wcześniejszym rozwiązaniem kontraktu, wznowieniem karnie rozwiązanej umowy czy możliwością wykupu przedmiotu leasingu. Dodatkowo nierzadko zapłacimy za modyfikacje przedmiotu leasingu bez zgody leasingodawcy, np. zmiany w nadwoziu pojazdu użytkowego, czy używanie leasingowanego środka trwałego przez osoby trzecie. Na końcu warto sprawdzić, czy opłaty podane w Tabeli są kwotami netto czy brutto.

Zapis nr 3: dodatkowe usługi

Podczas gdy dodatkowe opłaty mogą być bardzo dotkliwe dla budżetu firmowego, dodatkowe usługi mogą się przedsiębiorcy po prostu opłacać. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, z uwagi na dobre relacje leasingodawcy z dostawcami, leasingobiorca może w pakiecie z wyleasingowanym pojazdem czy maszyną uzyskać atrakcyjne cenowo ubezpieczenie, niższe koszty importu czy darmowe usługi assistance. Wybrane instytucje oferują także elastyczny kalendarz spłat, dzięki któremu zarządzający firmą może w trakcie trwania umowy bez żadnych konsekwencji finansowych zmienić wysokość czynszów lub ich częstotliwość. Jest to istotne w szczególności dla takich branż, w których dużą rolę odgrywa seznonowość prowdzonej działąlnośći gospodarczej, jak np. dla budownictwa czy rolnictwa. Po drugie, nierzadko zdarza się tak, że efektem skorzystania z usługo dodatkowej jest obniżenie oprocentowania leasingu.

Zapis nr 4: wcześniejsze rozwiązanie umowy

W optymistycznym scenariuszu, rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy samego przedsiębiorcy, który chce wcześniejszego uregulowania wszystkich zobowiązań leasingowych. Zdarza się jednak, że umowa leasingu rozwiązywana jest przed czasem, czy to w efekcie kradzieży, czy też szkody całkowitej leasingowanego sprzętu. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu, przedwczesne zakończenie kontraktu następuje, kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić rat ze względu na swoje kłopoty finansowe. W ogólnych warunkach umowy przeczytamy, z jakimi kosztami będzie się to wiązało. Spotykane na rynku rozwiązania mogą okazać się dla klientów bardzo dotkliwe.

Zapis nr 5: zwrot finansowanego przedmiotu

Podpisując umowę, decydujemy się, czy po jej zakończeniu wykupimy leasingowany środek trwały czy też zwrówcimy go firmie leasingowej. W tym ostatnim przypadku, warto pamiętać, że jeden dzień czy tydzień zwłoki w zwrocie może firmę słono kosztować. Kary z tytułu takiego opóźnienia mogą być naprawdę spore i wynosić nawet 1-2 proc. ceny nabycia przedmiotu za każdy dzień zwłoki.

 ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i  faktoring. Od 28 lat współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 317 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!