Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Przebieg wojny w Ukrainie i wystąpienie szefa Fed w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,66 (wzrost o 17pb), 5-letnie do 4,02 (wzrost o 14pb), a 10-letnie do 3,95 (wzrost o 7pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego wzrostu rentowności na całej długości krzywej. Na rynku zaczęły dominować obawy, że wojna w Ukrainie doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji, co wymusi na głównych bankach centralnych silniejsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Jednocześnie, ze względu na położenie geograficzne Polski, doszło do wzrostu spreadów pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami.

W tym tygodniu stawki IRS pozostaną pod wpływem wojny w Ukrainie. Uważamy, że zaplanowana na środę publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro, w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy, może przyczynić się do wzrostu stawek IRS. We wtorek i w środę oczekujemy podwyższonej zmienności stawek IRS z uwagi na wystąpienia szefa Fed, J. Powella przed Kongresem. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!