Podsumowanie wydarzeń  •  Izba

Proste i stabilne prawo, zielona transformacja i środki unijne - kluczowe postulaty na najbliższą kadencję

W czwartek 13 kwietnia odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z politykami najważniejszych ugrupowań w Polsce.

Gośćmi spotkania byli posłowie PO: Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej i sekretarz stanu w ministerstwie finansów w latach 2013 - 2015, Janusz Cichoń, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych i sekretarz stanu w ministerstwie finansów w latach 2013 - 2015 oraz Michał Szczerba.

Goście przedstawili kluczowe postulaty na kolejną kadencję, a także zapoznali się z wynikiem prac i propozycjami rozwiązań wypracowanych w ramach komitetów CCIFP: finanse i podatki, elektromobilność i klimat. 

Wśród najważniejszych kwestii, które wymagają podjęcia w najbliższym czasie posłowie wymienili:

  • odblokowanie środków europejskich, które byłyby istotnym czynnikiem przyspieszającym inwestycje
  • Zielona transformacja gospodarki

  • Partnerskie relacje pomiędzy państwem, administracją, a podatnikami

  • Upraszczanie przepisów i likwidacja barier, które blokują rozwój inwestycji

  • Stabilny system podatkowy i konsultowanie zmian z długim wyprzedzeniem.

Ponadto posłowie zwrócili uwagę na konieczność odwrócenia trendu jeśli chodzi o składniki polskiego rozwoju. Obecnie jedynie 17% PKB stanowią inwestycje. Nasz wzrost jest oparty na konsumpcji i powiększaniu długu publicznego. Ważne jest odblokowanie środków unijnych, inwestycje publiczne, ale również inwestycje firm prywatnych. Należy zachęcać do inwestowania i reinwestowania, a osiągnąć to można poprzez zapewnienie stabilności transakcyjnej i legislacyjnej.

Zapraszamy na kolejne spotkania z pozostałymi ugrupowaniami.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!