Aktualności firm stowarzyszonych

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw czyli Szybka ścieżka (MSP, duże firmy). Poddziałanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Od </span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>1 marca do 30 czerwca</span></span></strong><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>br.</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span> małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) oraz odrębnie duże firmy będą mogły składać wnioski na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe o wysokim potencjale innowacyjności. Minimalna wartość projektu MSP musi wynieść </span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>2 mln złotych, </span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>przy czym</span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span> 5 mln złotych</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>, jeżeli projekt będzie realizowany na terenie woj. mazowieckiego. W przypadku dużych firm minimalna wartość projektu musi wynieść </span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>12 mln złotych</strong></span></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>. Maksymalnie można uzyskać do </span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>15 mln euro</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span> lub</span></span><strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span> 20 mln euro</span></span></strong><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>, jeżeli projekt koncentruje się na badaniach przemysłowych.</span></span></p>

>

Wysokość wsparcia z uwzględnieniem premii dla MSP może wynieść:

  • dla badan przemysłowych do 80% kosztów kwalifikowanych
  • dla prac rozwojowych do 60% kosztów kwalifikowanych

Budżet pierwszego konkursu w tym roku to 1 mld złotych  

  Wysokość wsparcia z uwzględnieniem premii dla dużych firm może wynieść:

  • dla badan przemysłowych do 65% kosztów kwalifikowanych
  • dla prac rozwojowych do 40% kosztów kwalifikowanych

Budżet pierwszego konkursu w tym roku to 400 mln złotych  

Kluczowe czynniki sukcesu:

  • stworzenie innowacji produktowej/przemysłowej na min. skalę krajow?
  • potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarz?dcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarz?dzania projektem,
  • opłacalność wdrożenia oraz zapotrzebowanie rynkowe.  

Więcej szczegółowych informacji dotycz?cych ww konkursów, jak również wielu innych można znaleźć na stronie dotacjenainnowacje.taxand.pl.  

Zobacz video i dowiedz się więcej o programie Szybka Ścieżka dla MSP oraz dla dużych firm  

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.  

Zapisz się naBLOGA i b?dź na bież?co z dotacjami na innowacje

***

O Crido Taxand

Crido Taxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku. Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. Ponad 200-osobowy zespół Crido Taxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (Crido Legal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych oraz jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o Crido Taxand na taxand.pl, a o Taxand na taxand.com.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!