Analizy i badania

Projekcja NBP: inflacja nie osiągnie celu przed 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 6.07.2015) przewidywana w lipcowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2015-2017 nie została znacząco zrewidowana wobec scenariusza przedstawionego w projekcji marcowej.</p>

>

Zgodnie z lipcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -1,1 - -0,4% w 2015 r. (wobec -1,0-0,0% w projekcji marcowej), 0,7-2,5% w 2016 r. (wobec -0,1-1,8%) oraz 0,5-2,6% w 2017 r. (wobec 0,1-2,2%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%). Przestrzelenie celu inflacyjnego w dół nast?pi mimo stopniowego powrotu gospodarki do równowagi, do czego przyczyni się utrzymanie dynamiki PKB znacz?co wyraźnie powyżej 3% w horyzoncie prognozy. Zgodnie z marcow? projekcj? tempo wzrostu gospodarczego znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,0-4,3% w 2015 r. (wobec 2,7-4,2% w projekcji marcowej), 2,3-4,5% w 2016 r. (wobec 2,2-4,4%) i 2,5-4,7% w 2017 r. (wobec 2,4-4,6%).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!