Projekcja inflacji zrewidowana w dół

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszą oceną przewidywana w lipcowej projekcji ścieżka inflacji i PKB w latach 2016-2017 została zrewidowana w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji marcowej. </p>

>

Zgodnie z lipcow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 - -0,3% w 2016 r. (wobec -0,9-0,2% w projekcji marcowej), 0,3-2,2% w 2017 r. (wobec 0,2-2,3%) oraz 0,3-2,6% w 2018 r. (wobec 0,4-2,8%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osi?gnie tego celu przed 2019 r. Długotrwałe przestrzelenie celu inflacyjnego w dół nast?pi mimo oczekiwanego przez NBP przyspieszenia wzrostu gospodarczego w 2017 r. Zgodnie z lipcow? projekcj? jego tempo znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,6-3,8% w 2016 r. (wobec 3,0-4,5% w projekcji marcowej), 2,4-4,5% w 2017 r. (wobec 2,6-4,8%) i 2,1-4,3% w 2018 r. (wobec 2,1-4,4%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!