Program ''Partnerstwo dla bezpieczeństwa'' firmy EDF

<p style="text-align: justify;">EDF realizuje w Polsce duży program inwestycyjny mający na celu modernizację swoich aktywów, podnoszenie ich efektywności i zmniejszanie wpływu na środowisko. W samym tylko 2015 roku codziennie na terenie zakładów Grupy, oprócz naszych pracowników, przebywało ponad 4300 pracowników firm zewnętrznych. To było ogromne wyzwanie w zakresie koordynacji robót i zapewnienia bezpieczeństwa.</p>

>

W tym kontekście powstał program „Partnerstwo dla bezpieczeństwa”, którego celem jest budowanie wspólnej kultury bezpieczeństwa wśród pracowników Grupy EDF i przedstawicieli firm wykonawczych. Tylko partnerska   współpraca na rzecz bezpieczeństwa pozwala nam na osi?gnięcie wspólnego celu: Zero wypadków.

Elementem programu jest akcja komunikacyjna   „Pracuj z głow?”. Powstała po to, by wszyscy pracownicy Grupy EDF w Polsce nie zapominali o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a każda chwila nieuwagi czy zbędny pośpiech mog? być przyczyn? wypadku. Akcja przypomina o tym, że o bezpieczeństwo dba się nie tylko z myśl? o sobie, ale też o najbliższych, którzy czekaj? na nasz powrót do domu.

„Pracuj z głow? dla siebie i bliskich” – o tej zasadzie pracownikom EDF przypominaj? filmy, banery, ulotki i inne narzędzia komunikacji.

Zasady bezpieczeństwa propagowane s? też dzięki projektowi „Lider BHP w zespole – SOWA”. Jego uczestnicy, oprócz wykonywania codziennej pracy, maj? zwracać uwagę na zachowania swoje i swoich współpracowników, na warunki pracy i – jeśli to konieczne – skutecznie reagować na możliwe zagrożenia. W ramach programu przeszkolonych zostało 151 liderów BHP, a w programie wzięło udział 36 firm partnerskich.

Stworzyliśmy również centrum szkoleń teoretycznych i praktycznych „Zero wypadków”. Dodatkowo uruchomiliśmy kioski IT z dostępem do bazy wiedzy o BHP oraz udostępniliśmy na platformie zakupowej ponad 100 ilustrowanych przewodników BHP pokazuj?cych bezpieczne wykonywanie różnego rodzaju prac.

Te i inne przedsięwzięcia w ramach programu „Partnerstwo dla bezpieczeństwa” wpisuj? się w wieloletni? działalność w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w EDF i s? wyrazem naszego przekonania, że można zapobiec wszystkim wypadkom i urazom, a żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności.

Więcej o społecznie odpowiedzialnych działaniach prowadzonych przez firmę EDF dowiecie się podczas Targów CSR już 17 listopada na Stadionie PGE Narodowy. Zapraszamy na stoisko numer 9.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!