Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Prognozy makroekonomiczne dla Polski na lata 2023-2024

Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz makroekonomiczny uwzględniający napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki oraz tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury (por. tabela na str. 9). Nasze prognozy średniorocznego tempa wzrostu gospodarczego w 2023 r. i 2024 r. nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 1,2% r/r i 3,1%. Nadal wskazują one na scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zmieniła się natomiast prognozowana przez nas struktura wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim, zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę nakładów brutto na środki trwałe. Dane o wzroście PKB za 2022 r. sygnalizują, że dynamika inwestycji ogółem w IV kw. była znacząco wyższa niż wcześniej oczekiwaliśmy (por. MAKROpuls z 30.01.2023). Uważamy, że za szybki wzrost nakładów brutto na środki trwałe w IV kw. odpowiadały głownie inwestycje publiczne. Naszą ocenę wspierają dane o produkcji budowlanomontażowej za okres październik-grudzień ub. r. (wzrost dynamiki w kategorii ”obiekty inżynierii lądowej i wodnej”). Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach jednostki sektora finansów publicznych będą dążyły do wykorzystania i rozliczenia środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE (2014-2020). Z tych względów podnieśliśmy ścieżkę dynamiki inwestycji publicznych w porównaniu do poprzedniej prognozy.

 

Znajdź

TUTAJ CAŁY RAPORT w PDF

 


 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!