Produkcja przemysłowa zgodna z krótkookresowym trendem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 3,3% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (1,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w grudniu o 1,6% m/m. W całym IV kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,4% r/r wobec 2,3% w III kw.</p>

>

Uważamy, że w kilku branżach w ub. r. wzrost produkcji uległ przesunięciu z października na listopad w porównaniu do wzorca sezonowego z poprzednich lat. W efekcie odnotowano wyraźne zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w październiku oraz jej silniejszy od oczekiwań wzrost w listopadzie (por. MAKROpuls z 21.11.2016 i 19.12.2016). Po ust?pieniu tego efektu, tempo wzrostu produkcji powróciło w grudniu do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Silny wzrost składowej indeksu PMI dla zamówień ogółem w grudniu oraz wyniki badań koniunktury GUS sygnalizuj? dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesi?cach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!