Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Produkcja przemysłowa wspierana przez ożywienie w branży motoryzacyjnej

W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w czerwcu o 7,2% r/r wobec wzrostu o 3,8% w maju, podczas gdy dalszy spadek produkcji w ujęciu rocznym, choć mniejszy niż w maju, odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-4,1% wobec -8,5%) i pozostałych branżach (-5,1% wobec -5,6%). Warto zauważyć, że głównym źródłem wzrostu dynamiki produkcji w branżach eksportowych pomiędzy majem i czerwcem była kategoria „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” (+19,7% r/r w czerwcu wobec 11,8% w maju). Jest to spójne z tendencjami obserwowanymi w ostatnich miesiącach - ożywieniem w branży motoryzacyjnej w Niemczech oraz dobrymi wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych raportowanymi przez NBP (por. MAKROmapa z 17.07.2023). Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w branżach nieeksportowych odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że w II poł. br. można oczekiwać wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w tych branżach, wspieranego przez oczekiwany dalszy spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych. W II poł. br. spodziewamy się również dalszego przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro. 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!