Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w sierpniu o 5,3% r/r wobec wzrostu o 3,8% w lipcu

Zwiększenie dynamiki produkcji przemysłowej w naszej ocenie spowodowane było efektem niskiej ubiegłorocznej bazy w licznych działach przetwórstwa przemysłowego. Czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia skali wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej była sierpniowa fala upałów.

Doprowadziła ona do ograniczenia w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce (por. MAKROpuls z 17.09.2015). Dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 4,8% r/r wobec -0,1% w lipcu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 3,0% wobec wzrostu o 2,2% w lipcu. Dane stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego przyspieszenie produkcji budowlano-montażowej w II poł. br., będące efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!