Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w październiku o 1,6% r/r wobec wzrostu o 4,2% we wrześniu

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży, co wynikało najprawdopodobniej z wyższego popytu ze strony Niemiec (por. MAKROpuls z 20.11.2014). Dane o produkcji przemysłowej nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą RPP utrzyma stopę referencyjną na obecnym poziomie (2,00%) do końca 2015 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!