Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w maju o 2,8% r/r wobec wzrostu o 2,3% w kwietniu

Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy kwietniem a majem było ustąpienie efektu statystycznego związanego z przesunięciem terminu świąt Wielkiejnocy oraz oddziaływanie efektu niskiej bazy sprzed roku w kategorii "górnictwo i kopalnictwo” (por. MAKROpuls z 18.06.2015).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła w maju do 1,3% r/r wobec 8,5% w kwietniu. Spadek dynamiki wynikał w dużej mierze z niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej”, czyli robót prowadzonych głównie w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Uważamy, że spadek ten miał charakter przejściowy i w kolejnych kwartałach br. będziemy mieć do czynienia z trwałym przyspieszeniem wzrostu produkcji budowlano-montażowej będącego efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach współfinansowanych ze środków unijnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!