Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w lutym o 4,9% r/r

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w lutym o 4,9% r/r wobec wzrostu o 1,7% styczniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy lutym a styczniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych.

Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,3% r/r w styczniu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ujęciu miesięcznym o 3,8% wobec spadku o 0,7% w styczniu, co wskazuje na wyraźny wzrost aktywności w branży budowlanej. Sygnalizuje to, że oczekiwane przez nas trwałe przyspieszenie wzrostu produkcji budowlano-montażowej, będące efektem ożywienia w budownictwie mieszkaniowym i inwestycjach infrastrukturalnych, może nastąpić wcześniej niż oczekiwaliśmy (por. MAKROpuls z 18.03.2015). Lutowe dane o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej stanowią lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB, zgodnie z którą w I kw. wyniesie on 2,9% r/r w wobec 3,1% w IV kw. 2014 r.

 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:  jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!