Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w kwietniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 8,8% w marcu

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy marcem a kwietniem były efekty statystyczne w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz wcześniejszej niż przed rokiem daty świąt Wielkiejnocy, która przyczyniła się do silnego obniżenia dynamiki produkcji w dziale „artykuły spożywcze” (por. MAKROpuls z 20.05.2014).

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 8,5% r/r wobec wzrostu o 2,9% w marcu, do czego w znacznym stopniu przyczynił się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy i relatywnie dobre warunki atmosferyczne w kwietniu br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,3% wobec 0,6% w marcu, co wskazuje na kontynuację umiarkowanego wzrostu aktywności w branży budowlanej. Dane o produkcji budowlano-montażowej w kwietniu stanowią wsparcie dla naszego scenariusza trwałego przyspieszenia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kolejnych kwartałach 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!