Produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się w kwietniu o 2,3% r/r wobec wzrostu o 8,8% w marcu

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy marcem a kwietniem były efekty statystyczne w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz wcześniejszej niż przed rokiem daty świąt Wielkiejnocy, która przyczyniła się do silnego obniżenia dynamiki produkcji w dziale „artykuły spożywcze” (por. MAKROpuls z 20.05.2014).

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 8,5% r/r wobec wzrostu o 2,9% w marcu, do czego w znacznym stopniu przyczynił się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy i relatywnie dobre warunki atmosferyczne w kwietniu br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,3% wobec 0,6% w marcu, co wskazuje na kontynuację umiarkowanego wzrostu aktywności w branży budowlanej. Dane o produkcji budowlano-montażowej w kwietniu stanowią wsparcie dla naszego scenariusza trwałego przyspieszenia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w kolejnych kwartałach 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!