Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w grudniu o 6,7% r/r wobec 7,8% w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Zmniejszenie dynamiki produkcji pomiędzy listopadem a grudniem wynikało z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz efektu wysokiej bazy z grudnia 2014 r.</p>

>

W kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej oddziaływały natomiast wzrost popytu zewnętrznego, a także przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub.r. (por. MAKROpuls z 21.01.2016). Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 0,3% r/r wobec wzrostu o 1,2% w listopadzie. Spadek jej dynamiki, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej, wynikał z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz efektu wysokiej bazy z grudnia 2014 r. W IV kw. ub. r. roczna dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 5,6% wobec 4,4% w III kw., a produkcji budowlano-montażowej -1,4% wobec 0,7%. Dane stanowi? wsparcie dla naszej zrewidowanej w górę prognozy dynamiki PKB w IV kw. ub. r. (3,5% r/r).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!