Analizy i badania

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 7,8% r/r w listopadzie wobec 2,4% w październiku

<p style="text-align: justify;">Głównymi przyczynami zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy październikiem a listopadem były korzystna różnica w liczbie dni roboczych oraz przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które muszą zostać rozliczone do końca br. (por. MAKROpuls z 17.12.2015).</p>

>

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 1,2% r/r wobec spadku o 5,2% w październiku. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej, wynikało przede wszystkim z korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz przyspieszenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku zwi?zany z wyborami samorz?dowymi. Listopadowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowi? lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,1% r/r wobec 3,5% w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!