Analizy i badania

Produkcja przemysłowa pozytywnie zaskoczyła

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu o 7,6% r/r wobec wzrostu o 2,8% w maju, co było powyżej naszej prognozy (6,0%) i konsensusu rynkowego (6,6%).</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy majem a czerwcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. była ona o 1 większa niż w 2014 r., podczas gdy w maju była ona taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,5% m/m (wzrost o 5,2% r/r), co wskazuje na utrzymuj?cy się silny wzrost aktywności w polskim przemyśle.

Wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu r/r miał szeroki zakres – odnotowano go w 29 z 34 branż. Roczna dynamika produkcji uległa zwiększeniu w czerwcu zarówno w branżach eksportowych (m.in. produkcja urz?dzeń elektrycznych, maszyn i urz?dzeń oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), jak i w tych, których produkcja skierowana jest głównie na rynek krajowy (m.in. wyroby z metali, gumy i tworzyw sztucznych oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych). Ożywienie w przemyśle jest potwierdzeniem wyraźnej poprawy koniunktury odnotowanej w czerwcu w niemieckim i polskim przetwórstwie (widocznej szczególnie we wzroście składowych dotycz?cych bież?cej produkcji w badaniach PMI).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!